Nieuws

Iedereen off shore!


Naar een meer gelijke fiscale behandeling van zelfstandigen, kmo’s en multinationals.

Vorige week raakte bekend dat de middenstanders van het Welshe stadje Crickhowell hebben beslist om dezelfde technieken van belastingontwijking te gaan toepassen als Google, Amazon  en Starbucks. Dit initiatief, dat vooral een vorm van protest was tegen fiscale ongelijkheid, heeft  veel internationale media-aandacht gekregen.

De werkgroep Fiscaal Correct wil een gelijkaardig initiatief in België ontwikkelen. Hiervoor heeft het een aanvraag tot voorafgaandelijk akkoord (ruling) opgesteld waarbij aan de fiscus wordt gevraagd om ook zelfstandigen en kleine kmo’s  toe te laten een  deel van hun winst te versluizen naar landen met een gunstig fiscaal regime. Net zoals de multinationals. Hun belastingdruk ligt dankzij deze en andere fiscale ontwijkingsmechanismen een pak lager. Naast frustratie levert dat een economische scheeftrekking en oneerlijke concurrentie op.

Zo bijvoorbeeld publiceerde de New York Times onlangs een artikel over ABInbev waarin het volgende werd gesteld: “As a dominant player in Belgium, the company has enjoyed accommodations from the government that allow it to significantly lower its tax bills. While the official corporate tax rate is 34 percent, Anheuser-Busch InBev pays a tiny fraction of 1 percent on the profit of $1.93 billion it reported last year in Belgium. The friendly tax arrangement is part of a pattern that small countries like Belgium use to woo multinationals.” Op deze manier is het voor de lokale Belgische brouwerijen onmogelijk om met de biergigant te concurreren. 

De werkgroep Fiscaal Correct verzet zich niet tegen de fiscale gunstregimes die België en andere landen ten voordele van multinationals hebben geïnstalleerd, maar ijvert wel voor een evenwichtigere verdeling van de belastingdruk en voor een grotere fiscale ondersteuning van de zelfstandigen en kmo’s. 

Meer info 

 

Iedereen off shore!