Nieuws

Veerkracht


De biologen onder ons zijn welbekend met de term veerkracht. Het is de mogelijkheid van planten of dieren om zich aan te passen of zelfs te profi teren van moeilijke omstandigheden. Steeds meer duikt deze term ook op in de economische wetenschappen. Daar betekent het: het vermogen van een regio om te reageren op een externe schok (een natuurramp, een terroristische aanslag, een bankencrisis of … de sluiting van een groot bedrijf). Veerkrachtige regio’s kenmerken zich door, na de initiële schok, heel snel terug recht te krabbelen of zelfs een sprong voorwaarts te maken.

Met het opdoeken van de mijnen, het verdwijnen van Philips en vorig jaar de sluiting van Ford Genk heeft Limburg de afgelopen decennia verschillende schokken moeten verwerken. In het verleden kwamen we zo’n schok niet alleen snel te boven, maar werden we er zelfs sterker door. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook nu het geval gaat zijn. De cijfers wijzen alvast in de goede richting.

Zowat alle indicatoren in de conjunctuurbarometer zijn ruimschoots positief de afgelopen maanden. In die mate zelfs dat we in het najaar economische groei konden vaststellen. Het aantal starters zit op een niveau dat we sinds 2011 niet meer gehaald hebben. En ook de jaarlijkse bouwenquête is opnieuw beduidend meer optimistisch dan vorig jaar. 65 % van de bouwbedrijven verwacht het komende jaar dezelfde of zelfs meer omzet te draaien. 67 % schat in dat ook de winstmarge even groot of zelfs groter zal worden.

Wil dit zeggen dat alles rozengeur en maneschijn is? Natuurlijk niet. De uitdagingen blijven bijzonder groot. We hebben het afgelopen jaar bijvoorbeeld al vaak gehamerd op de noodzaak van een vierde revolutie of het digitaliseren van onze economie. En ook op vlak van infrastructuur, mobiliteit, loonkost, flexibiliteit, en noem maar op is er nog heel wat werk aan de winkel.

Dat we op de goede weg zijn is zeker, dat de weg nog lang is evenzeer. Maar wij, Limburgers, zijn niet zo makkelijk klein te krijgen. In de eerste eeuw voor Christus noteerde Julius Caesar al dat van alle Galliërs de Belgen het dapperst zijn. In 2015 voeg ik hier graag aan toe dat van alle Belgen de Limburgers hetdapperst zijn.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka Kamer van Koophandel Limburg

 

Veerkracht