Nieuws

Een jaar later


In de aanloop naar de stembusgang van 25 mei 2014 berekenden we als Voka dat een economische groei van 2 % tijdens de komende jaren essentieel is. 2 % is immers noodzakelijk om de overheidsschuld af te bouwen en de kosten van de vergrijzing op te vangen, zonder extra belastingen te moeten innen.

Die groei bereiken en vasthouden kan enkel als we ambitieus zijn én nieuwe verantwoordelijke keuzes durven maken. Zo vroegen, en vragen we nog steeds, een schoktherapie van 12 miljard euro lastenverlagingen om de competitiviteit te verhogen, groeikracht te realiseren en werken beter te belonen. Maar ook specifiek voor Limburg stelden we een verkiezingsmemorandum, de Applausmeter, met een aantal prioriteiten op. Geen ‘out of the blue’-eisen, integendeel, het uitvoeren van alle plannen of projecten die reeds geruime tijd op tafel liggen, zal Limburg al de nodige economische boost geven.

Op ons lijstje staan:

  1. De realisatie van de Noord-Zuidverbinding
  2. Uitvoering van eerder gemaakte engagementen voor infrastructuurwerken (IJzeren Rijn, bruggen over Albertkanaal,…)
  3. Ontwikkeling van nieuwe en versterking van bestaande bedrijventerreinen
  4. Heroriëntering van de Ford-terreinen
  5. Opwaardering technische en beroepsopleidingen: weg met het watervalsysteem
  6. Verhoging van participatie hoger onderwijs
  7. Loon naar werken: hoger nettoloon met lagere totale loonkost
  8. Armoede: stop de versnippering en pak armoedeproblematiek collectief aan
  9. Geef Limburg de status van ontwikkelingszone
  10. Maximaal twee beleidsniveaus per beleidsdomein
 

Eén jaar later is het dan ook de hoogste tijd om een eerste stand van zaken op te maken. Wat blijkt? Er is tot nu toe vooral veel nagedacht. Enkel punt 9 (ontwikkelingszone) is gerealiseerd. Er zijn conceptnota’s geschreven, studies uitgevoerd, plannen getekend en visies uitgedacht. Op zich niet onlogisch in het eerste jaar van een nieuwe regeringsploeg, zowel op Vlaams als federaal vlak. Maar na het denken is het nu wel dringend tijd om te durven én te doen. Als Voka–KvK Limburg zitten we opnieuw samen met alle politieke partijen om de programma’s te overlopen. Volgend jaar rond deze tijd verwachten we wel degelijk een hele rist concrete realisaties.

Johann Leten

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka Kamer van Koophandel Limburg