Nieuws

Een recht zoals een ander


Het regeerakkoord is klaar. Sommigen zijn tevreden, anderen niet. Het land staat in rep en roer en België haalt weer eens op een niet zo fraaie manier de internationale pers.

De vakbonden voeren actie. Niet één keer, maar liefst 4 dagen lang wordt er op provinciaal of nationaal niveau gestaakt, betoogd en geprotesteerd. Staken is een recht, dat staat buiten kijf. Maar is het op dit moment een verstandige manier om met ongenoegen om te gaan? Ondernemingen worden stilgelegd. Het openbaar vervoer loopt in het honderd, werknemers die niet willen staken (en ja, dat zijn er een heel pak) geraken niet op hun werk. En dan spreken we nog niet over de vernielingen die de eerste betoging op 6 november in Brussel met zich meebracht. Niet zo verstandig denken wij dan.

Een hele dag staken kost de Limburgse economie niet minder dan 65 miljoen euro. Een onverantwoord hoge kost, zeker voor een provincie die op economisch vlak al een zwarte periode doormaakt. Met de sluiting van Ford Genk aan het einde van dit jaar, is beterschap trouwens ook niet in zicht.

De vakbonden weigeren de uitgestoken hand bij Voka – Kamer van Koophandel Limburg op weinig begrip rekenen. Er is hier maar één enkele oplossing, dat is dialoog en overleg. Zo komt men tot een oplossing. Niet door de samenleving een dag lang te gijzelen en de economie plat te leggen.

Toch is dreigen met sociale onrust nog steeds één van de eerste dingen waar de vakbonden naar grijpen wanneer een regering sociaal-economische wijzigingen doorvoert. De nieuwe regering gaat besparingen inderdaad niet uit de weg. Dit zijn echter hoognodige besparingen om het begrotingsevenwicht aan te houden. Zolang er naast de besparingen ook een voldoende hoog investeringsritme is op de juiste domeinen, ziet Voka – KvK Limburg hierin een weg naar herstel. Een herstel dat ons Belgisch en Limburgs economisch klimaat dringend nodig heeft.

 

Wij hebben er geen moeite mee dat mensen betogen. Aan iedereen het recht om zijn standpunt naar buiten te brengen. Maar doe dit op een weekenddag of na de werkuren zodat de economische schade tot een minimum beperkt wordt. Ondernemingen zijn steeds de grootste dupe van actiedagen en ja, dáár hebben wij wel moeite mee. Zij zorgen voor werkgelegenheid, welvaart en welzijn. Hen moedwillig schade berokkenen, gaat onvermijdelijk gepaard met schade aan ons economisch bestel en dus ook aan onze samenleving. En wie heeft daar op dit moment nood aan?

Johann Leten

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka Kamer van Koophandel Limburg