Nieuws

Gooi nog maar eens een bommetje op de ondernemers

Dat belastinginspecteurs door nieuwe rechtspraak verregaande macht krijgen om bedrijven en woningen van bedrijfsleiders uit te kammen, is onthutsend. Een ondernemer heeft niet méér rechten dan anderen, maar ook niet minder.

Door Daniëlle Vanwesenbeeck, CEO van Mastermail

Opnieuw is er een bommetje gedropt in de ondernemerswereld. Rechters zijn van oordeel dat belastinginspecteurs verregaande macht krijgen om de privé-woningen van bedrijfsleiders uit te vlooien. Morgen kunnen controleurs in de kleerkasten van mijn zonen neuzen of in de lades van mijn badkamer. Ze mogen elke steen omdraaien, en ze moeten er niet eens proces-verbaal van opstellen. Niemand kan op dit moment de gevolgen inschatten van deze rechtspraak, maar ze kunnen verregaand zijn. Voor de privacy van de ondernemer, en voor het imago van ons beroep. Laat me duidelijk zijn. Een ondernemer heeft niet méér rechten dan pakweg een gemeentebediende of een kleuterjuf. Maar ook niet minder. Niemand staat boven de wet en politie en justitie moet altijd in staat zijn om onderzoeken te kunnen voeren naar misbruiken en misdrijven. Maar het ontgaat me volledig waarom ambtenaren van de belastingadministratie als een ware Gestapo in mijn privéwoning de kleerkasten van mijn kinderen moeten kunnen uitkammen, als ze een vermoeden hebben dat ik iets achter houd.

Bekeken

Ik vertrouw onze instellingen en ik schat het werk van politie en justitie hoog in. Zij geven me de garantie dat zij ten laste en ten ontlaste onderzoeken voeren naar allerlei misdrijven. Ze bepalen en handhaven de regels in onze maatschappij. Diezelfde garantie van objectiviteit en rechtszekerheid heb ik niet bij fiscale controleurs die bij mij thuis mogen binnenvallen, zelfs als ik met vakantie ben, en mijn hele huis mogen overhoop halen, als ze een vermoeden hebben dat ik mijn belastingen niet correct heb aangegeven. Inderdaad, het ruikt naar willekeur. Het is ook best wel intimiderend, zo'n controle. Ooit had ik in mijn bedrijf een onverwachte sociale controle en kreeg ik door de ambtenaar met dienst een spervuur aan moeilijke vragen voorgeschoteld over de verplichtingen waar ik al dan niet aan voldaan had. Daar ben je dus niet op voorbereid. Bij het tweede bezoek kon ik wel degelijk de nodige documenten voorleggen. Maar je wordt voortdurend bekeken alsof je sowieso wel iets te verbergen hebt. Als je dan niet sterk in je schoenen staat, dan ga je onderuit en kan men het je erg lastig maken.
Als ondernemer ben je zeven dagen op zeven en 24 uur per dag bezig met je beroepsactiviteit. Het stopt nooit en de grenzen tussen privé en bedrijf zijn vaag. Je neemt vaak werk mee naar huis en omgekeerd ben je op zondag al eens te vinden op kantoor. Dus er zullen al eens stukken van mijn boekhouding of van projecten thuis te vinden zijn. Maar dit betekent niet dat we opgejaagd wild mogen zijn. Dat ook mijn kinderen moeten bang zijn dat morgen een legertje controleurs ons met een bezoekje komen verrassen aan de ontbijttafel.

Wantrouwen

Ja, ook nu voel ik me vaker geviseerd dan mijn lieve buren, die beiden een goede job hebben bij een overheidsinstelling. Ook deze uitbreiding van bevoegdheden van de fiscus legt nog maar eens de nadruk op het klimaat van wantrouwen dat sommigen creëren ten aanzien van ondernemers. Het geeft de indruk dat elke bedrijfsleider een potentiële fraudeur is, dat wij er een sport van maken om allerlei dingen achter te houden, dat we voortdurend een kat en muis spel spelen met de overheid.

 

Daniëlle Vanwesenbeeck

"Ondernemers worden nog steeds als zakkenvullers van zwart geld beschouwd. De realiteit is anders!"
- Daniëlle Vanwesenbeeck, CEO van Mastermail

Het ondernemerschap is al een tijdje per definitie verdacht. We worden als eigenaars van een onderneming of een handelszaak nog steeds als zakkenvullers van zwart geld beschouwd. Ik kan echter getuigen dat de realiteit anders is. Het overgrote deel van de ondernemers weet echt wel wat ethiek betekent en respecteert de rechtsnormen. Wat we wel willen is rechtszekerheid en respect. Dat krijgt de bediende en de arbeider ook.
De overheid investeert in allerlei campagnes om het ondernemerschap aantrekkelijker te maken. Ze richt zich daarbij dan tot de zogenaamde doelgroepen en probeert vooral jongeren aan te zetten om een bedrijfje te starten. Terecht. Ondernemerschap is nodig en gelukkig zijn er nog heel wat moedigen die de stap durven zetten. Alleen... de stappen wordt steeds aarzelender. Jongeren durven niet goed meer de stap in het onbekende zetten, omdat ze niet weten waar ze zich aan blootstellen.
Ik droom van een wereld en een land waar ondernemers weer trots kunnen zijn dat ze ondernemen, en meehelpen om onze economie draaiende te houden. Ik hoop dat het niet bij een droom blijft.