Nieuws

Vroeg of laat

De politieke teerlingen zijn geworpen. Dat de verkiezingen van 25 mei belangrijk waren, staat buiten kijf. De samenvallende Vlaamse, federale en Europese stembusslagen leveren een enorm voordeel op. Voor het eerst sinds lang ontstaat een bestuursperiode zonder electorale kopzorgen. De waan van de dag kan dus doorbroken worden en plannen op langere termijn zijn politiek mogelijk. Niet voor niets sprak men over 'de moeder aller verkiezingen'. Welk kind deze moeder gaat baren is voorlopig nog onduidelijk. Maar vroeg of laat moet de bevalling volgen ...

In aanloop naar deze verkiezingen ontwikkelde Voka – Kamer van Koophandel Limburg "de Applausmeter". In dit memorandum werden 10 topprioriteiten voor Limburg aangestipt. We sommen ze even op: realisatie van de Noord-Zuidverbinding, uitvoering van eerder gemaakte engagementen voor infrastructuurwerken (IJzeren Rijn, bruggen over Albertkanaal ...), ontwikkeling van nieuwe en versterking van bestaande bedrijventerreinen, heroriëntering van de Ford-terreinen, opwaardering van technische en beroepsopleidingen, verhoging van de participatie in het hoger onderwijs, loon naar werken: hoger nettoloon met lagere totale loonkost, stop de versnippering en pak de armoedeproblematiek collectief aan, geef Limburg de status van ontwikkelingszone en ten slotte maximaal twee beleidsniveaus per beleidsdomein.

Tijdens ontbijtsessies die Voka – KvK Limburg organiseerde met alle politieke partijen afzonderlijk, tijdens het politiek kopstukkendebat voor de netwerken bedrijfsleiders en ook uit de talloze politieke contacten die we formeel en informeel onderhouden blijkt één ding duidelijk. Over alle partijgrenzen heen (en zelfs de vakbonden beamen dit) is men het EINDELIJK roerend eens dat de loonkost te hoog is. En niet alleen in vergelijking met China en India. Ook ten opzichte van Nederland en Duitsland verliezen we de concurrentieslag. Dat men het hierover eens is, is een goede zaak. Alleen de aanpak van het probleem verschilt van partij tot partij.

 

Als Voka – Kamer van Koophandel Limburg weten we beter dan wie ook dat onze politiekers geen banen zullen scheppen. Dat is niet hun rol. Integendeel. Enkel ondernemers en ondernemingen zorgen voor toegevoegde waarde, voor welvaart en welzijn. Overheden dienen wel flankerende maatregelen te nemen zodat bedrijven kunnen blijven bestaan en kunnen groeien. Gaat de moeder aller verkiezingen ons helpen? Optimisme is onze morele plicht. We zullen er vanuit Voka – KvK Limburg alles aan trachten te doen. Deze moeder, deze verkiezingsberg mag geen muis baren!

Johann Leten

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka Kamer van Koophandel Limburg