Nieuws

Zonder bedrijven zelfs geen vakbonden

Regelmatig duiken er verhalen op over bedrijven die nauwelijks belastingen betalen. Zogeheten fiscale experten wijzen dan naar de directe of vennootschapsbelasting. Maar al te snel wordt vergeten dat bedrijven ook een hoop indirecte belastingen betalen. Voor een volledige opsomming van alle indirecte belastingen zouden we meerdere pagina's nodig hebben. Een beperkt lijstje kunnen we wel meegeven. Een gemiddelde werkgever betaalt naast vennootschapsbelasting ook sociale lasten (RSZ voor bedienden, arbeiders, directiepersoneel en op bedrijfswagens), premies voor groepsverzekering, taksen op water, op energie, op notariële akten en op verzekeringspremies, verkeersbelasting, onroerende voorheffing, roerende voorheffing, registratierechten, talloze provinciale en gemeentebelastingen, Eurovignetten, enzovoort. En zo ziet het fiscale plaatje er wel even anders uit.

Om alle vakbonden, media en andere pseudointellectuelen met de neus op de feiten te drukken, lanceerden we begin dit jaar de 'tool maatschappelijke bijdrage' om te berekenen wat een bedrijf nu werkelijk afdraagt. Hierbij brachten we, omdat anderen het nalaten, ook de indirecte belastingen in kaart. Bart Balis van Brouwland lag mee aan de basis van deze oefening en vulde als eerste de tool in. Zijn bedrijf betaalt 55.173 euro vennootschapsbelasting. Maar als we alle andere indirecte belastingen meetellen, loopt de teller voor dit bedrijfje met een 50-tal werknemers jaarlijks op tot 800.000 euro. Het aandeel van de vennootschapsbelasting bedraagt dus slecht 7 % van wat het bedrijf allemaal aan belastingen betaalt!

Inmiddels hebben reeds 200 Limburgse bedrijven de tijd genomen om de tool in te vullen. Op jaarbasis betalen deze ondernemingen maar liefst 450 miljoen euro aan belastingen. Slechts 24 miljoen euro (of iets meer dan 5 %) daarvan is vennootschapsbelasting. Al de rest zijn bijkomende, indirecte belastingen. Tijdens deze periode maakten deze bedrijven 60,8 miljoen euro winst, wat maar liefst 7,5 keer minder is dan hun maatschappelijke bijdrage. Als we deze cijfers doortrekken naar alle Limburgse bedrijven komen we uit op een maatschappelijke bijdrage van 4,83 miljard euro per jaar.

 
Johann Leten

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka Kamer van Koophandel Limburg.

Een goede ondernemer neemt beslissingen vanuit het buikgevoel. Datzelfde buikgevoel geeft al decennialang aan dat het overheidsbeslag de spuigaten uitloopt. Deze cijfers bevestigen zwart op wit het buikgevoel van onze ondernemers. De overdreven klopjacht op ondernemers is dodelijk voor elk initiatief. In zo'n klimaat wil niemand zijn nek nog uitsteken. Niet voor niets zit het aantal startende ondernemingen op een historisch dieptepunt, terwijl het aantal faillissementen nog nooit zo hoog heeft gelegen. Ongeveer om de 33 minuten gaat één bedrijf over de kop. Het is de hoogste tijd voor een serieuze lastenverlaging, en dan hebben we het niet over lapmiddeltjes zoals de btw op elektriciteit.

De toegevoegde waarde die ondernemers creëren verdient alleen maar respect. Zonder bedrijven géén tewerkstelling, géén vennootschapsbelasting, géén patronale lasten, en zelfs géén vakbonden.