Nieuws

'Zorg voor tijdige en betrouwbare financiële informatie'

Professor Ghislain Houben begeleidt Limburgse ondernemers naar een waterdicht financieel plan

Voor het derde jaar op rij bundelen Universiteit Hasselt en C.E.O.-Limburg de krachten in de OndernemersUniversiteit. Opvallend zijn de nieuwe themaclusters Leiderschap en Financiën. In die laatste, onder leiding van professor Ghislain Houben, werken ondernemers samen aan een toekomstgericht financieel plan.

Dat de cluster Financiën zo succesvol uit de startblokken schiet, wekt enigszins verbazing. Gezonde financiën vormen toch de basis van elk bedrijf? "Toch zien we dat de meeste kmoondernemers vertrekken vanuit een bepaalde invalshoek, productietechnisch of eerder commercieel. Het financiële plaatje is maar zelden de hoofdbekommernis van de ondernemer", weet professor Houben, die in de lessenreeks de volledige financiële cyclus doorloopt. "We beginnen met de cijfers. Op basis daarvan help ik de ondernemers een oordeel te vellen over hun eigen financiële gezondheid. In een latere fase verschuift onze aandacht naar de boekhouding. Die biedt een schat aan informatie, maar je moet weten hoe je ze moet aanwenden en interpreteren. Bedoeling is dat de ondernemers uiteindelijk een financieel plan kunnen opstellen en opnemen in hun globale businessplan."

Drie financiële aandachtspunten voor elke onderneming

Door het moeilijke economische klimaat zien veel bedrijven hun reserves slinken. Dat is voor professor Houben des te meer een reden om aandacht te schenken aan drie financiële pijnpunten.

  1. Zorg voor tijdige en betrouwbare financiële informatie
    "De tijd dat de boekhouder om de zes maanden langs kwam met de cijfers is al lang voorbij. Dat is ook geen ondernemerschap, maar geschiedschrijving. Volg de resultaten permanent op en stuur onmiddellijk bij waar nodig."
  2. Zorg voor voldoende eigen middelen
    "Eigen kapitaal vormt een buffer, zodat je bedrijf tegen een stootje kan. Om eigen vermogen op te bouwen, moet je in de eerste plaats zorgen voor een goede winstmarge. Op basis daarvan kan je vervolgens werk maken van zelffinanciering."
  3. Maak een goede inschatting van je werkkapitaal
    "Een goede inschatting van het nodige werkkapitaal is enorm belangrijk voor een bedrijf. En zo komen we weer bij het belang van het financieel plan. Want je businessplan mag nog zo goed in elkaar zitten, de kwantitatieve uitwerking ervan moet ook kloppen."
 

Zorg voor tijdige en betrouwbare financiële informatie

Doel van de cluster Financiën is dat ondernemers uiteindelijk een financieel plan kunnen opstellen en opnemen in hun globale businessplan.

OndernemersUniversiteit

Zorg voor tijdige en betrouwbare financiële informatie