Nieuws

Wat als ... België evenveel ambtenaren telt als zijn buurlanden?

Dan verdient iedere werknemer 974 euro bruto per maand extra!

Dat de belastingdruk in België verschrikkelijk doorweegt, ondervindt u als ondernemer aan den lijve. De huidige economische crisis moeten we daarom vooral counteren door te snijden in de uitgaven. En waarom dan niet inzetten op een beter presterende en minder geldverslindende overheid? Daarmee stimuleren we de economie, versterken we onze concurrentiepositie én vergroten we het loonzakje van de werknemers!

Een vraag die tegenstanders van een slanke overheid opwerpen: we kunnen het ambtenarenapparaat toch niet afbouwen zonder de dienstverlening te ondermijnen? Toch wel, getuige onze buurlanden. Met vier ambtenaren per 100 inwoners heeft België een ruime voorsprong op Duitsland (3,2), Frankrijk (3,6) en Nederland (2,9). Ook het EU-gemiddelde van 3,3 ligt een pak lager. Bovendien zijn we ook het enige land waar het overheidspersoneel blijft aanzwellen. Daarom stelt Voka Limburg een tegenvraag: als onze buurlanden hun dienstverlening op peil houden met een pak minder ambtenaren, waarom wij dan niet?

974 euro extra in loonzakje werknemers

Het loon van de 426.689 ambtenaren in België bedraagt 7,1% van het BBP. Dat is per ambtenaar 59.509,19 euro bruto per jaar of 4959,16 euro bruto per maand. Wat brengt een afvloeiing van het aantal ambtenaren nu concreet op aan besparingen?

Om op hetzelfde niveau als Duitsland te komen, zouden er 85.345 ambtenaren moeten afvloeien. Goed voor een besparing van 5 miljard euro of 1113 euro bruto per werknemer/gepensioneerde. Slankt de Belgische ambtenarij af tot het Franse niveau, dan zouden er 42.677 ambtenaren moeten afvloeien, goed voor een besparing van 2,5 miljard euro of 557 euro bruto per werknemer/ gepensioneerde. IJken we ons op het Nederlandse model (117.346 minder), dan realiseren we een besparing van 7 miljard euro of 1530 euro bruto per werknemer/gepensioneerde. Maar zelfs met het EU-gemiddelde, besparen we 4,4 miljard euro of 974 euro bruto per werknemer/ gepensioneerde.

 

 1. België
  Aantal ambtenaren: 426.689
  Bevolkingsaantal: 10.667.000
  Verhouding: 4%

 2. Duitsland
  Aantal ambtenaren: 2.611.712
  Bevolkingsaantal: 81.616.000
  Verhouding: 3,2%

 3. Frankrijk
  Aantal ambtenaren: 2.293.472
  Bevolkingsaantal: 63.707.552
  Verhouding: 3,6%

 4. Nederland
  Aantal ambtenaren: 487.461
  Bevolkingsaantal: 16.809.000
  Verhouding: 2,9%

 5. EU-gemiddelde
  Aantal ambtenaren: 608.283
  Bevolkingsaantal: 18.432.820
  Verhouding: 3,3%

* We definiëren ambtenaren als "het aantal loontrekkenden in het openbaar bestuur, inclusief leger, exclusief onderwijzend en verplegend personeel".


 1. België op Duits niveau
  Aantal ambtenaren: 341.344
  Aantal ambtenaren minder: 85.345
  Besparing absoluut (in euro): 5.078.873.871
  Jaarlijkse besparing per werknemer (in euro): 1113,06

 2. België op Frans niveau
  Aantal ambtenaren:384.012
  Aantal ambtenaren minder: 42.677
  Besparing absoluut (in euro): 2.539.704.730
  Jaarlijkse besparing per werknemer (in euro): 556,59

 3. België op Nederlands niveau
  Aantal ambtenaren: 309.343
  Aantal ambtenaren minder: 117.346
  Besparing absoluut (in euro): 6.983.250.727
  Jaarlijkse besparing per werknemer (in euro): 1530,41

 4. België op EU-niveau
  Aantal ambtenaren: 352.011
  Aantal ambtenaren minder: 74.678
  Besparing absoluut (in euro): 4.444.081.586
  Jaarlijkse besparing per werknemer (in euro): 973,94