Nieuws

Blauwdruk voor een meer rechtszekere (ondernemings) fiscaliteit

Oproep aan de kersverse Minister van Financiën "Koen Geens"

Werkgroep Fiscaal correct

Op 5 september 2012 werd de werkgroep "Fiscaal Correct" boven de doopvont gehouden. Ze is samengesteld uit een aantal experten en docenten fiscaal recht die actief zijn aan onze Vlaamse universiteiten en hogescholen. De bedoeling van de werkgroep is om aan de verschillende regeringen in ons land maatregelen voor te stellen die zullen leiden tot een meer transparante en rechtvaardiger (ondernemings)fiscaliteit. Om dit doel te bereiken heeft de werkgroep via haar website een rondvraag gedaan bij particulieren en bij ondernemingen over negatieve punten van het huidige fiscale systeem. Op basis van de reacties zal de werkgroep rapporten uitbrengen met concrete voorstellen. Met dit eerste rapport wil de werkgroep de focus leggen op de problematiek van de fiscale rechtszekerheid.

Maatregelen regering Di Rupo

Uit verschillende mediaberichten is de afgelopen maanden gebleken dat de maatregelen van de regering Di Rupo voor heel wat commotie hebben gezorgd in ondernemersmiddens. Het valt hierbij op dat het vooral de onduidelijkheid van fiscale wetgeving is die de ondernemers tegen de borst stuit. Deze kritiek van de ondernemers is overigens terecht. Heel wat maatregelen die de afgelopen maanden werd genomen blinken uit in rechtsonzekerheid. Dit is enerzijds het gevolg van onduidelijke fiscale wetgeving zoals bijvoorbeeld de fiscale regelgeving rond de roerende voorheffing en de fiscale regelgeving rond de voordelen van alle aard op bedrijfswagens. Anderzijds is ook de onduidelijke toepassing van fiscale wetgeving een blijvende bron van ergernis, getuige onder meer de commotie rond de toepassing van de aanslag op de geheime commissielonen en de nieuwe anti-misbruikbepaling. Het is duidelijk dat deze fiscale rechtsonzekerheid nefast is voor het ondernemersklimaat. Kwalitatief ondernemen vereist een duidelijk en stabiel fiscaal kader om een bedrijfsstrategie op middenlange en lange termijn te kunnen uittekenen. Deze stabiliteit is er momenteel niet en dat remt de economie af, terwijl economische relance een absolute prioriteit van de regering zou moeten zijn.

In het licht van deze problematiek heeft de werkgroep fiscaal correct ondertussen een twaalfpunten-programma opgesteld met voorstellen die moeten leiden tot meer fiscale rechtszekerheid voor ondernemers.

 

Drie topic en Twaalfpunten programma

I. Minder en duidelijker wetgevend werk
II. Beter wetgevend werk
III. Meer oog voor rechtsbescherming

 1. Voorstel 1. Het vereenvoudigen van de fiscaliteit en het harmoniseren van de fiscale procedures.
 2. Voorstel 2: Het beter en duidelijker structureren van fiscale wetgeving.
 3. Voorstel 3: Het oprichten van een Commissie voor Fiscale Normen met adviserende bevoegdheid voor de fiscale wetgever.
 4. Voorstel 4: Het oprichten van paritaire comité's met adviserende bevoegdheid bij de uitvoering van fiscale wetgeving.
 5. Voorstel 5: Het oprichten van een fiscale helpdesk om belastingplichtigen bij te staan.
 6. Voorstel 6: Het voeren van een constructief controlebeleid.
 7. Voorstel 7: Het installeren van een transparant en genuanceerd sanctiesysteem.
 8. Voorstel 8: Het oprichten van een Comité F.
 9. Voorstel 9: Zorg voor een paritaire samenstelling van de rulingcommissie en van de fiscale bemiddelingsdienst.
 10. Voorstel 10: Het vervangen van de fiscale bezwaarprocedure door een onafhankelijke fiscale arbitrage.
 11. Voorstel 11: Het wettelijk verankeren van het vertrouwensbeginsel in het fiscaal recht.
 12. Voorstel 12: De invoering van een hardheidsclausule in het fiscaal recht.

Download de volledige nota