Nieuws

Het post-Ford tijdperk

Gezien de gebeurtenissen van de voorbije weken hoeft het onderwerp van dit voorwoord u niet te verbazen. De aangekondigde sluiting van Ford Genk is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in de moderne geschiedenis van Limburg. Duizenden werknemers verliezen hun job, Limburg is in shock.

Een moment van rouw en bezinning is op zulke momenten gepast. Maar na rouw moet actie komen. Optimisme is een morele plicht. De vraag is: hoe kunnen we de Limburgse economie reanimeren na de onverwachte hartaanval van 24 oktober? Ja, we zullen nieuwe buitenlandse investeringen moeten aantrekken. Ja, de vele regeringen die ons land rijk is, zullen alle zeilen moeten bijzetten om het ondernemersklimaat te verbeteren. Ja, het overheidsapparaat moet afgeslankt worden. Maar het zou onterecht zijn moesten wij, ondernemers, de hete aardappel alleen maar doorschuiven naar de overheid. Ook wij moeten de handen aan de ploeg slaan. Enkel ondernemers en ondernemingen zorgen voor welvaart en welzijn in onze provincie. De vele bedrijven en kmo's in onze provincie kunnen een deel van de klap opvangen. Door te groeien en nieuwe arbeidsplaatsen te creëren. Maar ook door nieuwe producten en diensten uit te vinden, door nieuwe (buitenlandse?) markten aan te boren. Naast de bestaande bedrijven is er ook nood aan vers ondernemersbloed. Ik hoop van harte dat onze jeugdige talenten zich niet te snel nestelen in het comfort van een goedbetaalde job, maar het aandurven om een eigen bedrijf op te starten.
Niet alleen Ford heeft het moeilijk om het hoofd boven water te houden. Ook heel wat andere bedrijven hebben het moeilijk om de crisis te doorspartelen.

 
Johann Leten

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka Kamer van Koophandel Limburg

Zij zien bestellingen teruglopen, klanten afhaken, marges slinken. Bedrijven die in moeilijk vaarwater terecht komen, beschikken sinds vorig jaar over een nieuwe reddingsboei, met name de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen. Deze wet wil economisch waardevolle bedrijven beschermen tegen schuldeisers op het ogenblik dat zij in financiële moeilijkheden verkeren.