Nieuws

Een sterk en helder concept. Dat werkt!

OndernemersUniversiteit bestaat een jaar

Sinds september 2011 bundelen Universiteit Hasselt en C.E.O.-Limburg de krachten in de OndernemersUniversiteit. Doel van het initiatief? Elkaars inzichten vergroten en kennisoverdracht bevorderen door cocreatie. Vanuit het nagelnieuwe rectoraat maken we een eerste balans op met rector Luc De Schepper, Tinne Lommelen van de dienst Permanente vorming en Piet Pauwels, professor internationale en industriële marketing.

"We zijn ingestapt in de OndernemersUniversiteit om ons strategisch te positioneren", verduidelijkt rector Luc De Schepper. "Zo houden we de vinger aan de pols in het ondernemersnetwerk, ook buiten Limburg. Onze professoren werken actief mee in de vier themaclusters rond innovatie, marketing, bedrijfsopvolging en start-ups. Zo weten we in te spelen op wat er leeft. Daarom is het voor ons een belangrijk samenwerkingsverband."

Gevarieerd inhoudelijk aanbod

"De OndernemersUniversiteit is een sterk, helder concept en dat werkt", stelt professor Piet Pauwels. "Door de gevarieerde inhoudelijke clusters kunnen we ons flexibel opstellen. Denk maar aan rondetafels, bedrijfsbezoeken, gastsprekers … Elke sessie is opgebouwd volgens de driehoeksrelatie tussen de eigenaars-ondernemers, de professor en een spreker. Dit concept, en de bereidheid van de deelnemers om van elkaar te leren, maken de OndernemersUniversiteit tot een succes. De sociale omkadering bevordert bovendien netwerken." "Al van bij de opstart hebben we waar nodig bijgestuurd en alles goed geëvalueerd", gaat Piet Pauwels verder. "Een jaar later werken we nog altijd rond dezelfde vier thema's. Een bewijs dat het concept goed zit. We bouwen verder op de vier bestaande clusters en zien ook dit jaar verschillende onderwerpen terugkomen. Daarom hebben we een stap gezet naar meer heterogeniteit en structuur."

Kweekvijver

De OndernemersUniversiteit fungeert als vinger aan de pols van de bedrijfswereld en vormt zo een kweekvijver voor nieuwe topics. "We hebben met dit initiatief een mooie dialoog gestart en zien nu inderdaad nieuwe thema's opborrelen", vertelt Tinne Lommelen. "De ondernemers brengen zelf nieuwe sprekers en onderwerpen aan. Ze willen echt van elkaar leren en er is een grote openheid binnen de groep. Vooral de jongere deelnemers durven makkelijker kwetsbare verhalen op tafel leggen."
Een thema dat geregeld naar boven komt: het financiële plaatje. "Bijvoorbeeld bij ondernemers die moeilijkheden ondervinden bij het interpreteren van hun balans. Ook het aan boord krijgen en houden van sterke medewerkers roept regelmatig vragen en pittige discussies op."

Pure innovatie

Tijdens de sessies van de OndernemersUniversiteit gaan de groepen ook aan de slag rond bredere thema's. "Zo moeten we zwaar inzetten op kmo's. Zij zijn onze toekomst. Maar de complexiteit ligt daar vaak hoger dan in grote ondernemingen, omwille van de krappere budgetten", weet professor Pauwels. "Er moet ook meer aandacht gaan naar pure innovatie", benadrukt hij verder. "Typisch voor Vlaanderen en ons subsidiebeleid, is het idee dat innoveren ophoudt als een bepaald product gemaakt is. Maar ook op managementniveau en voor het bijsturen van businessmodellen blijft innovatie cruciaal. We moeten de juiste mensen op de markt brengen. Er zijn nu te veel bedrijven die bij de eerste groeipijnen stoppen of verkocht worden. In Nederland heb je dat minder. Daar zetten ze de deur open voor extern advies."

 
Een sterk en helder concept. Dat werkt!

Een jaar later werkt de OndernemersUniversiteit nog altijd rond dezelfde vier thema's. Een bewijs dat het concept goed zit.

Piet Pauwels, Tinne Lommelen, Luc De Schepper

Piet Pauwels, professor internationale en industriële marketing - Tinne Lommelen, dienst Permanente vorming - Rector Luc De Schepper (vlnr)

Volgens rector Luc De Schepper is ook bij onze kmo's de tijd hier rijp voor. "De drempel om bij een kmo binnen te geraken, ligt vandaag een pak lager dan zeven jaar geleden. Als universiteit werken we geregeld in opdracht van bedrijven. Dat gaat van advies allerhande tot scheikundige analyses. Op jaarbasis verzorgen we ongeveer 400 opdrachten voor een kostprijs onder de 2000 euro."

Kruisbestuiving

Strategisch Innoveren, het Vlaams kmoinnovatieproject van Universiteit Hasselt heeft 260 Limburgse bedrijven, voornamelijk kmo's, intern doorgelicht onder begeleiding van een ervaren consultant. "Opvallend: bottlenecks die hierbij naar boven kwamen, komen ook in de OndernemersUniversiteit aan bod", zegt Tinne Lommelen. "Ondernemers zijn vragende partij om de bedrijfsdeuren open te zetten om zo knelpuntproblemen aan te pakken. Ze raden collega-ondernemers aan om op tijd de pauzeknop in te drukken en de onderneming eens op een andere manier te bekijken."
"We moeten blijven streven naar topkwaliteit met de OndernemersUniversiteit", vindt Piet Pauwels. "We horen tijdens de sessies knappe verhalen, er is dynamiek binnen de groep en veel ondernemers gaan met concrete resultaten op zak naar huis. Dit past perfect binnen de missie van onze universiteit: opleidingen aanbieden en relevant zijn voor de regio."