Nieuws

Maiden speech Grete Remen

Beste gouverneur, beste eerste burger, beste ondernemers en vrienden,

Ik besef maar al te goed dat ik maar één kans heb om een goede indruk te maken als nieuwe voorzitter van C.E.O.-Limburg , maar ik ga het er toch op wagen...

Sta me toe jullie enkele gerichte vragen te stellen. Het hoeft nu geen antwoord, maar wel wat stof om even over na te denken of misschien te bespreken bij een goed glas.

  1. Zijn jullie 24 op 24 bezig met jullie onderneming?
  2. Gaan jullie er iedere dag met volle moed tegenaan? Ook al komen er zoveel zaken op je af, met slapeloze nachten?
  3. Staken jullie als je niet akkoord gaat met een beleidsmaatregel?
  4. Ondernemen jullie maar alleen om geld en winst?
  5. Durven jullie er wel eens de brui aan te geven als het minder gaat of je je ziekjes voelt, niettegenstaande we geen sociaal vangnet hebben of niet vervangen worden?
  6. Ondanks de opeenvolgende crisissen, moeten jullie mensen afdanken?

Ik kan zo nog wel even doorgaan, maar ik denk dat wij met onze antwoorden op dezelfde golflengte zitten, dat we identieke gedachten delen en dit maakt ons ondernemers wel uniek. Een geruststelling, want alleen loop je misschien wel sneller, maar samen lopen we verder!

Helaas missen we vaak ons doel door onze bescheidenheid. We moeten blijkbaar overtuigd worden van de belangrijke meerwaarde van eigenaar-ondernemers, kmo's, kleinhandels, enz. voor de hele samenleving.

We dromen allemaal van een rechtvaardige sociale maatschappij waar iedereen, zowel werknemers als werkgevers het goed hebben. Wij, werkgevers hebben het goed als onze werknemers de kans krijgen om verantwoordelijkheden te nemen. Wij hebben voordeel als onze werknemers graag voor ons bedrijf komen werken. Hierdoor kunnen we groeien, innoveren, meer omzet genereren en werkgelegenheid blijven creëren.

Niettegenstaande ik positief ben en blijf in mijn hart, moeten we ook realistisch blijven in ons hoofd… En zoals ik al eerder zei, het zijn woelige economische tijden. Men wijst heel vaak met een beschuldigende vinger naar de ondernemers. Vooral de kmo's en zelfstandige ondernemers hebben het hard te verduren, worden bestookt en bedreigd met belastingen, zijn de oorzaak van alle kwaad, zijn alleen uit op geld en winst, zijn asociaal… Maar contradictorisch genoeg zijn wij het, de eigenaars-ondernemers en de kmo's, die de oplossing zijn van de huidige problemen.

Iedere dag kondigt een bedrijf zijn sluiting, afslankingen of afdankingen aan. Gelukkig zijn er daarnaast ook veel positieve zaken, maar ze vallen helaas niet op. Zoals de kmo's die mensen blijven aanwerven, één voor één, en dan gaat het uiteindelijk om heel veel mensen.

Wij staan er veel te weinig bij stil dat we het beste sociale zekerheidssysteem ter wereld hebben, een zeer goed onderwijs, een hecht sportief en cultureel verenigingsleven… Dit zou er allemaal niet zijn zonder de financiële steun van al die ondernemende mensen die de economie doen draaien en belastingsgeld genereren.

De gemeenteraadsverkiezingen naderen, een goed moment voor de politieke beleidmakers om hier goed bij stil te staan. Het sociale paradijs waar we allemaal van dromen kan je niet bouwen op een economisch kerkhof. Grote en kleine bedrijven, ze hebben allemaal hun meerwaarde. Maar het zijn vooral de eigenaars-ondernemers en de kmo's die de crisis blijven trotseren, geen mensen afdanken en geen sociaal kerkhof achterlaten. Ze nemen iedere dag risico's, met passie en moed. Zij houden onze economie en ons hele sociale weefsel recht.

Hierbij aansluitend moet iets van mijn hart. Vorige week zag ik een politiek debat op tv met de kopstukken van alle politieke partijen. Banale onderwerpen zoals de postenverdeling, het al dan niet het afsluiten van voorakkoorden, wisselende beschuldigingen, interne machtsverhoudingen… kwamen ruim aan bod. Daarnaast ook nog enkele nuttige onderwerpen zoals milieu en interculturele items, maar tot mijn spijt werd er geen woord gerept over de problematiek op de arbeidsmarkt, over de onvoorstelbare golf van vergrijzing die op ons af komt (het woord werken werd zelfs nooit vermeld) en hoe het beleid en de politiek dit gaat aanpakken.

 
Maiden speech Grete Remen

De politieke besluitvormers moeten heel dringend gaan beseffen dat zij net werk hebben dankzij de ondernemers en dat het hun plicht is de bedrijven zekerheid en vertrouwen te geven, ze te helpen en te steunen, niet met woorden, maar met daden en duidelijke wetten en afspraken. Hiervoor is géén politieke moed voor nodig, maar gewoon eerlijk en gezond verstand om te realiseren dat wij ondernemers net de oplossing zijn van de crisis. De oplossing kunnen wij aanbieden, de kunst is om ernaar te luisteren en er iets mee te doen.

Onze Club, C.E.O.-Limburg kan zo, samen met de andere werkgeversorganisaties, en ik steek welgemeend de hand naar hen uit, een prominente rol spelen naar het beleid toe.

Enkele mensen, ook ondernemers vroegen mij de laatste weken, 'wat doet C.E.O. eigenlijk, waar houden ze zich mee bezig?'. Wel, wij zijn een groepering van eigenaars-ondernemers die ten volle gaat voor vriendschap, kennisoverdracht en netwerken, maar ook als klankbord voor de beleidmakers wil dienen.

Ook onze samenwerking met de universiteit Hasselt is wel erg uniek. Het is nu het tweede jaar dat we de OndernemersUniversiteit organiseren. De 4 thematische clusters, innovatie en strategie, jongeren, marketing en communicatie en ambassadeurs, worden onder leiding van een voorzitter en een professor, verfijnd en uitgediept. De clusters waren alweer in een mum van tijd volgeboekt. Dit bevestigt toch weer dat wij ook op dit vlak goed bezig zijn en het vorig jaar een enorm succes was.

Matty wil ik nogmaals van harte bedanken, samen met zijn enthousiaste entourage en team binnen C.E.O., voor de voorbije 4 jaren voorzitterschap. Dankzij zijn inzet en inspanningen staat C.E.O.- Limburg onuitwisbaar op de kaart. Zowel als voorzitter, maar ook als mens en ondernemer heb ik enorm veel bewondering voor hem. Hij heeft zijn sporen nagelaten en verdiend. Het zal dus een hele opgave zijn hem ook maar te evenaren in deze taak.

Ikzelf neem mezelf als een korrel zout in dit voorzitterschap, zolang ik deze taak maar serieus opvat. Tevens ben ik heel vereerd dat men mij heeft gekozen als eerste vrouwelijke voorzitter. Ik ga hierbij mijn uiterste best doen om dit goed aan te pakken, als vrouw, vanuit een andere benadering met mijn typisch vrouwelijk buikgevoel, met een fantastisch team, en jawel als een goede huismoeder...

Voor mij is het heel belangrijk dat we onze passie en moed niet loslaten, want wij leggen de basis voor onze welvaart.

Ik dank u.