Nieuws

Open brief aan ACV-voorzitter Marc Leemans

In zijn eerste speech voor Rerum Novarum haalde de nieuwe ACV-voorzitter Marc Leemans ongenadig hard uit. Dit schoot bij alle werkgevers in het verkeerde keelgat. Bart Balis (Brouwland) kroop in zijn pen en reageert op uitspraken als: "Waarom is de innovatiekracht van de werkgevers niet even hoog als hun creativiteit om in de zakken van de werknemers te zitten."

Waarom is de innovatiekracht van werknemersorganisaties niet even groot als de creativiteit waarmee de vakbonden de ondernemers dagelijks schofferen?

Beste Heer Leemans,

Ik verslikte mij danig in mijn koffie bij het lezen van uw eerste Rerum Novarumspeech: "Waarom is de innovatiekracht van bedrijven niet even hoog als hun creativiteit om in de zakken van de werknemers te zitten". Dank u voor deze dagelijkse dosis van schoffering van de ondernemers. Ik ben persoonlijk zeer gekwetst door deze frasering. Ik zou bijna denken dat u niet beter weet, maar helaas, daar bent u veel te intelligent voor en driewerf helaas, dat maakt uw uitspraak alleen maar erger.

Ik ben eigenaar en zaakvoerder van een groei-kmo met 40 werknemers en stel daarnaast 10 werknemers van een beschermde werkplaats tewerk.

De 40 werknemers die ik tewerkstel hebben een gemiddeld bruto inkomen € van 2.500 per maand. Al onze werknemers krijgen maaltijdcheques, wij betalen maandelijks voor al onze werknemers een hospitalisatieverzekering en een groepsverzekering. 15 werknemers van mijn bedrijf hebben in hun loonpakket een bedrijfswagen die ze enkel privé gebruiken en waarop mijn bedrijf extra belastingen betaalt. Kunt u mij even uitleggen in welke van de bovenstaande vergoedingen u vindt dat ik mijn werknemers in hun zakken zit?

Ik prijs mij gelukkig: door de dagelijkse inzet van mijn werknemers en door de wilskracht en de risicobereidheid van mezelf, zijn wij een gezond bedrijf met een solvabiliteit van 50 %. Ons bedrijf heeft in 2011 een winst voor belastingen van €155.000. Daarop hebben wij € 57.000 belastingen betaald ofte 36,7 % belastingvoet. Dit is uiteraard NA fiscale optimalisatie. Ik zal het nog even herhalen: NA aftrek van de notionele intrestaftrek en al de andere fiscale spitstechnologische constructies waarvan de vakbonden de ondernemers dagelijks beschuldigen heeft mijn bedrijf een belastingvoet van 36,7 %. Bovenop deze € 57.000 directe belastingen moet u nog € 38.000 diverse belastingen als gemeentebelastingen, onroerende voorheffing, invoerrechten... enz. tellen. Kunt u mij even uitleggen in welke van de bovenstaande belastingen u vindt dat ik mijn werknemers in hun zakken zit?

Ik keer mijzelf maandelijks € 4.000 bruto uit en heb daarnaast een firmawagen en ga 1 x per week op rekening van mijn bedrijf op restaurant eten.

Een snelle rekenoefening leert: 4000 *12 + 1200 * 12 (kost wagen) + 100 * 52 (resto) = € 67.700 ofte € 5633 per maand totale kostprijs voor mijzelf als zaakvoerder. Op dit loon en op de beide VAA worden de normale belastingen geheven. Kunt u mij even uitleggen in welke van de bovenstaande vergoedingen u vindt dat ik mijn werknemers in hun zakken zit?

Ik had het al gezegd: wij zijn een groei-kmo: De winsten die mijn bedrijf maakt zijn nodig om de groei van mijn bedrijf te financieren. Ik heb mijzelf tot op heden, en ik doe dit al 25 jaar, nog geen enkel dividend uitgekeerd. Niet dat dividenden hier ook maar enige rol spelen, want ik mag toch aannemen, beste heer Leemans, dat u ook weet dat dividenden geen aftrekbare kost zijn voor het bedrijf en dat op deze dividenden dus reeds belastingen zijn betaald?

 
Open brief aan ACV-voorzitter Marc Leemans


Ik wil de vraag graag terugkaatsen: Waarom is de innovatiekracht van werknemersorganisaties niet even groot als de creativiteit waarmee de vakbonden de ondernemers dagelijks schofferen?

De ondernemers zijn al jaren niet alleen vragende partij voor een verlaging van de sociale lasten (en dus verhoging van het netto beschikbaar inkomen van de werknemer), het zijn ALLEEN de ondernemers die het effectief doen! Het maximaal gebruik van maaltijdcheques, hospitalisatieverzekeringen, groepsverzekeringen en bedrijfswagens in het loonpakket heeft voor ons als bedrijf maar 1 doel: in de zakken van onze werknemers zitten, maar NIET om er iets uit te halen, maar integendeel, ervoor zorgen dat onze werknemers op het einde van de maand netto meer te besteden hebben.
Kan het zijn dat uw vakbondsorganisatie steevast voor de makkelijkste weg kiest? Ontbreekt het u misschien een weinig aan innovatiekracht? Dagelijks schofferen van ondernemers, dat is makkelijk en daar zijn u en uw collega's zeer bedreven in. Maar ZELF met innovatieve ideeën voor de dag komen en met wilskracht en vereende krachten met de werkgevers de veel te hoge sociale lasten aanpakken, ho maar. Is dit te moeilijk? Of levert het te weinig resultaat op korte termijn?

Bedrijven enkel afrekenen op hoeveel belastingen ze betalen - en u heeft hopelijk onthouden uit voorgaande dat de belastingvoet voor mijn bedrijf op 36,7 % staat - is niet alleen een bewijs van gebrek aan innovatie, maar is intellectueel oneerlijk. IEDER bedrijf levert een belangrijke maatschappelijke bijdrage: zij creëert werkgelegenheid en betaalt daarvoor naast de directe en indirecte belastingen en heffingen allerhande ook sociale bijdragen om jullie systeem leefbaar te maken. De maatschappelijke bijdrage van ons bedrijf voor 2011 bedraagt € 392.000, voor 2012 wordt die € 536.000. Is het om teveel innovatie gevraagd om ons ondernemers met een beetje respect te behandelen?

Een zwaar gekwetste ondernemer, die gelukkig vandaag even kan uitrusten om er morgen weer gepassioneerd tegenaan te gaan, want in iedere kmo is het dagelijks knokken, zelfs in groei-kmo's, om ondanks de veel te hoge loonkosten ons bedrijf rendabel te houden.

Bart Balis