Nieuws

Centrale rol voor vermogensbegeleiding bij KBC

"De cliënt aan het denken zetten over de verschillende aspecten van zijn situatie"

Bij KBC Private Banking staat vermogensbegeleiding centraal. En voor de ondernemers vullen we deze service in met de KBC-Business Owner Scan®. Dat is een gratis integrale analyse van het privé- en het bedrijfsvermogen, inclusief een successieberekening. We vragen aan Erik Neuteleers en Erik Potargent, kantoordirecteuren Private Banking Hasselt en Maaseik hoe dit precies in zijn werk gaat.

Waarom hebben ondernemers een specifieke Vermogensbegeleiding nodig?

Onze cliënten-ondernemers zijn harde werkers die tijdens hun carrière al hun aandacht op hun bedrijf hebben gericht. Wanneer ze bijvoorbeeld de pensioenleeftijd bereiken, beginnen ze zich vragen te stellen over de manier waarop hun vermogen is gestructureerd. Is hun privé- en bedrijfsvermogen wel goed op mekaar afgestemd? Dikwijls stellen we vast dat het vermogen bestaat uit verschillende componenten zoals roerend en onroerend goed, bedrijfsvermogen en participaties … die door beslissingen van dat moment of onder invloed van omgevingsfactoren tot stand zijn gekomen. Het is onze taak om deze cliënten weer het bos door de bomen te laten zien.

Met die aandachtspunten gaan jullie van start. Wat gebeurt er concreet?

We baseren ons hierop om de verbanden tussen deze domeinen voor de ondernemer bevattelijk voor te stellen in een rapport. We starten met een uitgebreide informatieverzameling bij de cliënt. Waaruit bestaat nu juist het vermogen en hoe is het samengesteld? Hoeveel aandelen van onze vennootschappen zijn al in handen van onze kinderen? Wat is de waarde van deze vennootschappen? Wie zijn de begunstigden van onze groeps- en levensverzekeringen? We luisteren naar wat onze ondernemer bezighoudt en waar hij op korte en middellange termijn naartoe wil. Wat zijn de investeringsplannen? Dient het bedrijf over te gaan binnen de familie? Allemaal vragen waarop we eerst een antwoord moeten krijgen.

Goed begonnen is half gewonnen, lijkt me hier een passende boodschap.

Ja, het vereist van ons maar vooral van de cliënt de nodige inspanningen. Vaak liggen documenten zoals bijvoorbeeld het huwelijkscontract onder een dikke laag stof. Het is voor de ondernemer een moment om orde op zaken te stellen. De globale vermogensinventaris geeft een overzicht van al de bezittingen van onze cliënt en geeft ook duidelijk aan wie de eigenaar is van dit vermogen.

En het privévermogen dan?

We kunnen bedrijf en privé niet los van mekaar zien. Uiteindelijk is het de bedoeling van onze ondernemer om de vruchten van zijn arbeid te gebruiken om de toekomst van zichzelf en van zijn dierbaren veilig te stellen. In het tweede deel van de Business Owner Scan gaan we daarom aandacht besteden aan de actuele situatie inzake successie. We berekenen de successierechten. Mogelijke pistes om deze te milderen worden toegelicht. We gaan ook na of uw onderneming wordt vrijgesteld van successierecht. Ook de schenking van aandelen aan erfgenamen of de verkoop ervan aan mogelijke opvolgers wordt besproken.

 
Centrale rol voor vermogensbegeleiding bij KBC
Erik Neuteleers en Erik Potargent, kantoordirecteuren Private Banking Hasselt en Maaseik.

Je sprak al over de groepsverzekering, maar ook andere verzekeringen spelen hun rol in dit verhaal?

Dat klopt ja. Voor de doorlichting van de verzekeringen kunnen we een beroep doen op de uitgebreide competentie van onze collega's van KBC-Verzekeringen. Ook hier zal de actuele situatie vaak afwijken van de doelstellingen die de ondernemer in het begin van zijn carrière voor ogen had.

Hoe reageren cliënten als ze zo'n rapport ontvangen?

Vaak overvallen de resultaten onze ondernemer, want er komt hierbij veel meer aan bod dan hij heeft verwacht. Het is ook onze bedoeling om de cliënt aan het denken te zetten over de verschillende aspecten van zijn situatie. In de volgende weken en maanden begeleiden we hem verder met de vragen die hij nog heeft, zodat met kennis van zaken zowel voor het bedrijf als voor de familie een goede oplossing wordt gevonden.

Centrale rol voor vermogensbegeleiding bij KBC

Een geruststelling voor de cliënt?

In het begin zijn ze wat ongerust, maar nadat we oplossingen hebben aangereikt, maakt dit gevoel plaats voor gemoedsrust. En kunnen ze gewoon verder doen waarin ze als ondernemer altijd al succesvol zijn geweest.