Nieuws

'Samen ondernemen, ook in moeilijke tijden'

Strijdvaardig KBC toont zich als betrouwbare partner

"Veel bedrijven hebben het op dit ogenblik moeilijk en net dan is een betrouwbare partner erg belangrijk," zeggen Marc Dezwart en Dirk Ector, de twee regiodirecteuren van KBC Limburg. "KBC wenst haar cliënteel te helpen in het realiseren van hun ambities en plannen. De bank-verzekeraar is ten slotte de leider in de markt van de vrije beroepen en kmo's en die rol willen we ook blijven waarmaken."

KBC heeft in Limburg een aanzienlijk marktaandeel verworven. Bij particulieren is er een marktpenetratie van ruim 30 %, bij kmo's zelfs 50 %. "Vandaag hoor je veel negatieve berichten over gesloten kredietkranen. Maar dat klopt niet. Bij KBC blijven we (pro)actief werken voor ondernemingen in onze thuismarkten en dus zeker in Vlaanderen", zegt Dirk Ector, die als regiodirecteur verantwoordelijk is voor de Regio Zuid-Limburg.

"KBC neemt ook het engagement op zich om cliënten uit het ondernemerssegment te blijven ondersteunen in de ontwikkeling door kredieten te verlenen. De huidige economische situatie en meer specifi ek de problemen op de interbankenmarkt, de verhoogde solvabiliteitseisen die aan de bankensector gesteld worden, heeft een impact op de prijszetting van de kredietverlening", stelt Marc Dezwart, regiodirecteur verantwoordelijk voor de Regio Noord-Limburg. "De marges moeten immers een rendabele vergoeding blijven vormen voor de sterk verhoogde liquiditeiten kapitaalkost en natuurlijk ook voor de risico's die KBC loopt op zijn kredietnemers."


"Banken kijken vandaag meer en meer naar de totale rendabiliteit van hun cliënt. In de relatie tussen bank en ondernemer worden transparantie in communicatie en een goede doorstroming van informatie steeds belangrijker. Een goed financieel plan en een gezonde balansstructuur zijn hierbij van primordiaal belang", vult Dirk Ector aan.

"Er blijven kansen voor bedrijven die zich toespitsen op hun kernactiviteiten, rekening houden met de marktomstandigheden en de rendabiliteit van hun producten en dus blijven investeren. In dit proces willen we als bankier 'samen' met de ondernemer het toekomstige pad blijven uitstippelen", luidt het. Door het fijnmazige net, de adviseurs voor vrije beroepen en zelfstandigen plus kmo-relatiebeheerders kan KBC inspelen op de vragen van ondernemend Limburg.

'Samen ondernemen, ook in moeilijke tijden'

Website voor ondernemers

Het internet geraakt hoe langer hoe meer ingeburgerd. We stellen vast dat het aantal bezoekers op onze website voor ondernemers blijft stijgen. Marc Dezwart: "KBC speelt verder in op deze trend. We willen onze cliënten zowel via plaatselijke kantoren als via het internet benaderen, waarbij we beide kanalen maximaal op elkaar afstemmen."

De KBC-website voor ondernemers heeft dan ook een grondige facelift ondergaan, qua look en wat de functionaliteit betreft. "Er is gewerkt met opvallende kleuren en een strakke belijning, dit in combinatie met een cliëntvriendelijke opbouw en een persoonlijke intropagina. Je kan snel surfen via uitklapmenu's en de productenzoeker. Het is mogelijk om producten rechtstreeks aan te kopen of je kan een afspraak maken met het KBC-kantoor of de KBC-verzekeringsagent."

Dirk Ector: "Bezoekers van onze website zullen natuurlijk nog dikwijls bijkomend advies willen inwinnen in het kantoor. Internet en het traditionele 'bakstenen kanaal' gaan op die manier hand in hand."

 
'Samen ondernemen, ook in moeilijke tijden'
Bij KBC blijven we (pro)actief werken voor ondernemingen in onze thuismarkten en dus zeker in Vlaanderen", zeggen Marc Dezwart en Dirk Ector, de twee regiodirecteuren van KBC Limburg.

Uniek bankverzekeringsconcept

KBC kiest voor een organisatiemodel dat de cliënt in staat stelt zelf de meest geschikte manier te kiezen waarmee hij commerciële bank- en verzekeringsrelaties aangaat en onderhoudt. "De bankkantoren en de zelfstandige verzekeringsagenten werken voluit samen met respect voor elkaars wederzijdse belangen", zegt Marc Dezwart. "Het is een win-winsituatie voor de bank, als agent, en voor de cliënt. Het doorverwijzen van cliënten van bank naar agent én omgekeerd is een techniek die we intern aanprijzen omdat het ook verder succes in de toekomst garandeert. Daarnaast streven we naar cliëntenverdieping en -verbreding. De combinatie van onze expertise in zowel het bank- als verzekeringsdomein zorgt voor een breed productaanbod, waarin oplossingen worden aangeboden die de traditionele bank- en verzekeringsgrenzen overstijgen", vervolgt Dirk Ector.

De klant als uitgangspunt

KBC trekt de integratie van bankieren en verzekeren door in de commerciële werking naar de cliënt. Relevante bank- en verzekeringsproducten worden daarbij samengebracht en overstijgen de grenzen van de traditionele afzonderlijke banken verzekeringsproducten. "Ook in de ontwikkeling van het productenpakket hanteren we deze lijn. Particulieren en ondernemers met een uitgesproken behoefte aan persoonlijk advies voor het beheer van hun patrimonium krijgen daarbij een aparte behandeling. Deze service vatten we samen onder de noemer Privatebanking. Bedrijven op zich vergen dan weer financieel maatwerk. "Specifiek voor hen staan onze relatiebeheerders vanuit onze gespecialiseerde bedrijvencentra paraat", vult Marc Dezwart aan.

KBC profileert zich als de specialist die dichtbij de cliënten staat. Niet alleen in de expertise van de KBC-medewerkers. "We hebben er voor gekozen om een fi jnmazig net van kantoren te behouden met het oog op een volledige dienstverlening", klinkt het unisono. "Alle kantoren zijn opgenomen in een cluster. Specifi ek voor Limburg hebben we twaalf clusters. Elke cluster heeft zijn domeinspecialisten voor diverse domeinen zoals wonen en mobiliteit, verzekeringen, particuliere kredietverlening, vermogensopbouw, ondernemen, betaalcomfort of land- en tuinbouw. Daarnaast beschikken we ook over twee bedrijvenkantoren en twee Privatebanking-kantoren, elk met hun specialisaties. Ook wat schaderegelingen betreft, hecht KBC er veel belang aan om dicht bij de klant te staan. Met in totaal 69 KBC-verzekeringsagentschappen lukt dat zonder problemen."


De KBC-troeven in Limburg

 1. Bankkantoren: 90
 2. Personeelsleden bankkantoren: 743
 3. Clusters: 12
 4. Bedrijvencentra (BC): 2
 5. Personeelsleden in BC's: 30
 6. Private Banking-kantoren: (PB): 2
 7. Personeelsleden in PB's: 25
 8. Verzekeringsagentschappen: 69
 9. Verzekeringsagenten: 87
 10. Personeelsleden verzekeringsagentschappen: 95
 11. KMO-relatiebeheerders: 44
 12. Cliënten: 416.132
 13. Marktpenetratie particulieren: 40%
 14. Marktpenetratie KMO: 50% (marktleider)