Nieuws

Overheid moet vermageren

Tussen 2000 en 2007 slorpte de overheid 57 procent van de tewerkstellingsgroei op. Die sterke toename weegt op de marktsector. Daarom moeten er nu ook zeven magere jaren aanbreken voor de overheid.

De overheid is een spons die wel eens mag uitgeknepen worden. Dat harde besluit dringt zich op bij het bestuderen van de tewerkstellingscijfers van de Nationale Rekeningen (NBB). Maar liefst 57 procent van de tewerkstellingsgroei in de periode 2000-2007 kan aan de (brede) overheidssfeer worden toegewezen. Toch creëert de lagere groei van de tewerkstelling in de private sector relatief gezien meer bijkomende welvaart.

De toename van het aantal jobs in de periode 2000-2007 blijkt voor een kwart terug te voeren tot de institutionele overheidssector (overheidstewerkstelling in enge zin). Als we ook de tewerkstellingsgroei opnemen van de sectoren die georganiseerd of (mee) gefi nancierd worden door de overheid, ontstaat er een genuanceerder, vollediger beeld. Concreet zijn dat onder meer de werknemers bij de verschillende administraties, onderwijs, de zorgsector, De Lijn, VRT,… Op die manier berekend, kunnen we 57 procent van de tewerkstellingstoename (of 152.000 banen) aan de overheid toekennen. Dat is 2,3 keer meer dan de strikt publieke werkgelegenheidsgroei. De ruime overheidstewerkstelling groeide 8,8 procent sneller dan in de private sector. Tegelijkertijd merken we echter dat de toegevoegde waarde van die overheid met 'maar' 7,2 procent sneller gestegen is. De lagere werkgelegenheidsgroei van de private sector deed de welvaart dus relatief sterker stijgen!

De overheid heeft zijn tewerkstellingsschuur de voorbije zeven jaar volgestapeld. Maar volgen daarop ook zeven magere jaren? De sterke toename van de overheidssector weegt op de groei van de marktsector. De overheidssector wordt immers gefinancierd met belastingen. Een verdere groei van de overheid dreigt de reeds zware fiscale druk op de economie verder te verzwaren, wat de groei zou afremmen.

 
Overheid moet vermageren
Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka
Kamer van Koophandel Limburg


Het afkalven van het overheidsbestand blijft als thema brandend actueel, maar wordt in de praktijk quasi niet uitgevoerd. Nochtans biedt de pensioengolf door de vergrijzing een gigantische opportuniteit om een efficiëntere, slankere overheid op poten te zetten.

Het draagvlak bij de bevolking en ambtenaren lijkt alvast aanwezig. Uit een enquête die Voka in 2007 samen met De Tijd en Vacature uitvoerde bleek dat liefst 88% van de werknemers en werkgevers uit de private sector denkt dat de overheden in België een betere service kunnen leveren met minder ambtenaren. Nog opmerkelijker is dat ook bij 60 % van de ambtenaren dezelfde overtuiging leeft! Waarop wachten we nog?