Nieuws

Voka en C.E.O. slaan de handen in elkaar

Voka - Kamer van Koophandel Limburg en C.E.O.- Limburg slaan de handen in elkaar. Beide verenigingen willen via dit exclusief samenwerkingsprotocol samen de eigenaars-ondernemers een breder platform bieden en het vrije ondernemerschap in Limburg verder promoten.

Samenwerking

C.E.O.-Limburg is een vereniging ter bevordering van de netwerking en vriendschap tussen Limburgse eigenaars-ondernemers. Wat deze mensen bindt is de leiding over een bedrijf en de passie om te ondernemen. En het is deze passie om te ondernemen die C.E.O.-Limburg met Voka - Kamer van Koophandel Limburg bindt.

“Zowel voor C.E.O.-Limburg als voor Voka - Kamer van Koophandel Limburg betekent dit samenwerkingsakkoord een win-win situatie,” verduidelijken C.E.O.-Limburg-voorzitter Bart De Witte en de voorzitter van Voka - Kamer van Koophandel Limburg Jos Broekmans. “Met deze samenwerking krijgen de leden van C.E.O.-Limburg toegang tot het uitgebreide Voka-netwerk van 1900 Limburgse ondernemers. Voor beide netwerken betekent deze verbreding een belangrijke meerwaarde en een nieuwe impuls voor zakendoen in Limburg.”

De initiatiefnemers van deze samenwerking zijn Raymond Maesen (Gedelegeerd bestuurder, Actief Insurances), Hendrik Essers (Gedelegeerd bestuurder, Pami), Armand Daelemans (Gedelegeerd bestuurder, Ready Beton). Dankzij hun inspanningen is het samenwerkingsprotocol tussen C.E.O.-Limburg en Voka - Kamer van Koophandel Limburg vandaag een feit.

Drijfveer

Jos Broekmans: "70 % van alle ondernemingen-werkgevers in Vlaanderen zijn familiebedrijven! Samen vertegenwoordigen ze 55% van het BNP (Bron: International Family Enterprise Research Academy, 2003). Deze KMO’s zijn dus een cruciale spil in onze Vlaamse, maar zeker ook Limburgse economie. Vaak hebben deze bedrijven hun eigen problemen (Al dan niet externe investeerders aantrekken? Wat met de opvolging? enz.). Als werkgeversorganisatie moeten we deze bedrijven dan ook meer dan ooit ondersteunen en een permanent forum geven waar ze collega-ondernemers ontmoeten en nieuwe collega-ondernemers op een aangename en ongedwongen manier kunnen leren kennen."

Voor C.E.O. betekent de samenwerking eveneens een belangrijke stap voorwaarts. Bart De Witte: “Meer dan ooit kunnen we nu de belangen van de eigenaars-ondernemers naar voor brengen binnen de overlegorganen van Voka - Kamer van Koophandel Limburg, zodat we ook politiek onze bekommernissen kunnen vertalen. Niet alleen verbreden we aanzienlijk ons draagvlak, maar tevens kunnen we rekenen op ondersteuning en samenwerking op diverse vlakken.”

Voor de samenwerking kan Voka - Kamer van Koophandel Limburg onder meer bogen op de jarenlange ervaring van C.E.O. in het runnen van een vereniging voor eigenaars-ondernemers. Jos Broekmans: "Deze samenwerking loopt parallel aan de vakgroep bedrijfsleiders en borduurt verder op het Verbond van Producenten dat ook bedrijfsleiders bij mekaar brengt. Maar deze specifieke vereniging van eigenaars-ondernemers past perfect in de strategie van Voka – KvK Limburg. Onze beleidsprioriteiten focussen zich op Human Capital, Internationaal ondernemen, Innovatie en Ondernemerschap. Het familiale ondernemerschap had tot nu toe binnen Voka - KvK Limburg geen duidelijk forum. Met deze samenwerking komt hier verandering in en krijgt ook zij een stem en permanent gehoor binnen onze organisatie."

 
Voka en C.E.O. slaan de handen in elkaar

Protocol

“De exclusieve samenwerking tussen C.E.O.-Limburg en Voka - Kamer van Koophandel Limburg komt er op vraag van het bedrijfsleven zelf. De ondernemers pleiten immers voor een vereenvoudiging van het patronaal landschap. De samenwerking met C.E.O.-Limburg is dan ook een logische stap in dezelfde richting.” verduidelijken Bart De Witte en Jos Broekmans.

Beide organisaties slaan op dinsdag 25 oktober 2005 om 11u officieel de handen in elkaar. Met de ondertekening van het exclusieve samenwerkingsakkoord bevestigen de twee organisaties het vertrouwen in elkaar. C.E.O.-Limburg wil via de huidige samenwerking met Voka - Kamer van Koophandel Limburg groeien tot het meest toonaangevende netwerk van eigenaars-ondernemers in Limburg.


Voka - Kamer van Koophandel Limburg wil het meest invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden ondernemingen. Met 1900 leden-ondernemingen is Voka - Kamer van Koophandel Limburg veruit de meest representatieve koepel van Limburgse ondernemingen. Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen is met 17.000 leden de grootste werkgeversorganisatie van het Vlaanderen. Gesteund door de hele VOKA organisatie wil ze als een neutrale private en representatieve speler het vrije ondernemerschap stimuleren en ondersteunen.

C.E.O.-Limburg is de Club van eigenaars-ondernemers met een passie om te ondernemen, die zowel het kapitaal als de leiding van het bedrijf in handen hebben. C.E.O. wil KMO eigenaars-ondernemers een platform bieden waar contacten ontstaan, ervaringen worden uitgewisseld en ideeën kunnen rijpen.