Nieuws leden

De Omgevingsvergunning: Welke bouw- en milieuprojecten worden toch nog behandeld door de provincie of het gewest?


Net als aanvragen voor een stedenbouwkundige, verkavelings- of milieuvergunning, zal een aanvraag voor een omgevingsvergunning in de toekomst behandeld worden door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het project gesitueerd is. Tenzij het voorkomt op een lijst van projecten die zijn toegewezen aan de provincies of het Vlaamse Gewest. Die lijst verscheen op 4 maart 2015 in het Belgisch Staatsblad. Wat niet op de lijst staat, gaat naar de gemeenten. Jessie Deckmyn, advocaatpartner, leidt samen met Lieve Dehaese de afdeling ruimtelijke ordening en stedenbouw in het advocatenkantoor. Met hun expertise staan zij u bij met deze aanvragen en waar nodig met administratieve betwistingen. Zij zijn bemiddelaar tussen bouwheer en overheid.

www.dehaese.be

 

Dehaese & Dehaese