Nieuws leden

13 principiële tips voor de principaal


Als u beroep doet op handelsagenten, bespaart u zich veel leed met goede afspraken over:

 1. de te behalen resultaten
 2. de impact van eventuele incassokosten op commissies
 3. een niet-concurrentiebeding
 4. het recht om bestellingen te weigeren
 5. de eventuele insolvabiliteit van de klant
 6. geheimhouding
 7. de opzegtermijn
 8. de overdracht van intellectuele eigendom
 9. het lot van de voorraden na samenwerking
 10. omstandigheden waarin u als bedrijf de agentuur onmiddellijk mag beëindigen
 11. de termijn bij ‘dringende opzeg’ nl. zeven werkdagen
 12. de cliënteelvergoeding
 13. de bevoegde rechtbanken

frank.cleeren(at)artscleeren.be

 
Frank Cleeren