Nieuws leden

Arts, Cleeren & Vennoten waarschuwt voor duidelijke motivering


Na de invoering van het eenheidsstatuut deed ook het 'kennelijk onredelijk ontslag' zijn intrede. Dit ontslag van een werknemer, aangenomen voor onbepaalde tijd, rust op redenen die geen verband houden met zijn geschiktheid of gedrag of die niet noodzakelijk waren voor de werking van de onderneming, en waartoe een normale en redelijke werkgever nooit zou beslissen. Als de werknemer dit ontslag voor de rechter aanvoert, zal die al deze aspecten nagaan. De schadevergoeding, minimaal 3 en maximaal 17 weken loon, hangt af van 'de gradatie van de kennelijke onredelijkheid'. Aanleiding voor discussie menen Tom Arts en Sabrina Fiorelli. Het ontslag duidelijk motiveren is de boodschap!

www.artscleeren.be

 
Arts, Cleeren & Vennoten waarschuwt voor duidelijke motivering