Nieuws leden

De omgevingsvergunning: weldra werkelijkheid!


Eindelijk is er een geïntegreerde vergunning in zicht: de omgevingsvergunning (of -melding) waarin zowel de verkavelings- als stedenbouwkundige vergunning (of -melding) geïntegreerd zijn. De belangrijkste krachtlijnen van het ontwerpdecreet zijn: één enkele procedure, één geïntegreerde adviesverlening, één vergunningverlenende overheid. Dat sluit tegenstrijdigheden tussen stedenbouwkundige en milieuvergunning uit. De milieuvergunning is niet langer beperkt in de tijd. DEHAESE & DEHAESE Advocatenkantoor staat ondernemers bij om vooroverleg te plegen met de overheid over hun project. Dit ontwerpdecreet verhoogt de bestaanszekerheid van bedrijven.

www.dehaese.be

 
De omgevingsvergunning: weldra werkelijkheid!