Nieuws leden

Deloitte ontwikkelt dynamisch rapporteringssysteem voor familievermogen: de Private Value Map

Deloitte stelt vast dat ondernemers hoofdzakelijk aandacht besteden aan hun bedrijfsvermogen. Persoonlijke kwesties worden doorgaans uitgesteld tot 'later'. Het bedrijfs- en privévermogen zijn nochtans onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Omdat het toch de bedoeling is om de vruchten afkomstig uit arbeid te gebruiken voor de toekomst en veilig te stellen voor de erfopvolgers, is het nodig om privé en professioneel vermogen op elkaar af te stemmen. Bovendien is het belangrijk om de erfopvolgers naar behoren te informeren.

 

Met de Private Value Map creëert Deloitte een centrale familiale databank waarin alle gegevens van de personen, structuren, vermogensbestanddelen, inkomen en pensioenrechten, zijn gebundeld. Dit gedetailleerd rapport brengt het familievermogen in kaart en analyseert diverse risico's op fiscaal, juridisch, economisch en familiaal vlak. Deze integrale rapporteringsmethode garandeert een behoorlijk bestuur van familiaal vermogen.